Admitere

Candidați din Republica Moldova

ANUNȚ

 ADMITERE LICENȚĂ

Pentru candidații din Republica Moldova, admiterea la unul dintre programele de studii universitare de licență oferite de Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca se face prin concurs. Concursul de admitere este organizat conform Metodologiei proprii a UAD pentru organizarea concursului de admitere la studii universitare de licență, elaborată anual conform metodologiei-cadru emise de Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice, și conform Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni, în învăţământul din România, elaborată anual de Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice (MENCS) și de Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Ambele metodologii sunt disponibile la secțiunea secțiunea Admitere licență - Sesiunea de admitere în curs.

ADMITERE MASTERAT

Pentru candidații din Republica Moldova, admiterea la unul dintre programele de studii universitare de masterat oferite de Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca se face prin concurs. Concursul de admitere este organizat conform Metodologiei proprii de admitere la masteratelaborată anual conform metodologiei-cadru emise de Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice, și conform Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni, în învăţământul din România, elaborată anual de Ministerul Educaţiei Naționale (MEN) și de Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Ambele metodologii sunt disponibile la secțiunea secțiunea Admitere masterat - Sesiunea de admitere în curs.

ADMITERE DOCTORAT

Admiterea la programul de studii universitare de doctorat oferit de Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca se face prin concurs. Concursul de admitere este organizat conform Metodologiei proprii a UAD pentru organizarea concursului de admitere la studii universitare de doctoratelaborată anual conform metodologiei-cadru emise de Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice, și conform Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni, în învăţământul din România, elaborată anual de Ministerul Educaţiei Naționale (MEN) și de Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Ambele metodologii sunt disponibile la secțiunea secțiunea Admitere doctorat - Sesiunea de admitere în curs.