Studenți

Cursuri și examene

Acest capitol cuprinde informații utile despre disciplinele pe care le vei studia, programarea examenelor, desfășurarea activității didactice pe parcursul anului și lista platformelor de care ai nevoie la ore.

  • Planul de învățământ - este documentul care cuprinde toate disciplinele care trebuie parcurse pentru a obține o calificare universitară, împărțite pe ani de studii
  • Structura anului universitar - cuprinde organizarea perioadelor de studiu și a sesiunii de examene în cadrul UAD pe durata anului universitar
  • Contracte de studii
  • Orar
  • Examene
  • Platformă bibliotecă - informații despre biblioteca UAD
  • Platformă cursuri - linkuri către diverse platforme folosite de cadre didactice în cursuri