Studenți

Examene

Aici e secțiunea unde găsești programarea evaluărilor / examinărilor pentru semestrul în curs.

Evaluarea / examinarea studenților poate să se desfășoare fie sub forma de examen (scris sau oral) în timpul sesiunii, fie sub forma de verificare pe parcurs / colocviu pe parcursul semestrului. Tipul de evaluare / examinare pentru fiecare disciplină se poate consulta în documentele din categoria "Obligaţiile studenţilor".

Ai dreptul la două evaluări / examinări gratuite (pe parcursul semestrul sau în sesiunea de examene, respectiv în sesiunea de restanțe, dacă este cazul). Dacă nici după evaluarea / examinarea din sesiunea de restanțe nu ai luat notă de trecere, atunci trebuie să refaci disciplina în anul universitar următor.
Plata creditelor aferente disciplinei în cauză îți dă dreptul să participi la curs / seminar și la evaluare / examinare (pe parcursul semestrul sau în sesiunea de examene, respectiv în sesiunea de restanțe, dacă este cazul).

Important! Prezențele tale la orele de curs și seminar reprezintă o evaluare cantitativă a activității depuse în timpul semestrului, iar pragul de trecere este stabilit de către cadrul didactic titular de disciplină (de exemplu, la orele de teorie ai un prag minim de prezență la seminarii în proporție de 80%).
Evaluarea calitativă, exprimată printr-o notă, are loc în timpul examinării. O disciplina este promovată atunci când depășești pragul minim la ambele evaluări (ai numărul minim de prezențe și minim nota 5). În majoritatea cazurilor, ajungi în sesiunea de examene doar după ce ai bifat numărul de prezențe necesare la disciplină.

 

Redistribuiri locuri bugetate în funcție de performanțele obținute în procesul didactic

//////////////

 

Programare examene

Semestrul II, 2019/2020


Arte plastice - licență

FAP licență, examene teoretice şi de specialitate

FAP licență, restanțe examene teoretice şi de specialitate - anul 1 și 2

FAP licență, restanțe examene teoretice şi de specialitate - anul 3

 

Arte decorative și design - licență

FADD licență - examene de specialitate și restante: Ceramică-Sticlă-Metal / Arte textile-Design textil / Modă-Design Vestimentar / Design / ITA

FADD licență - examene teoretice și restanțe (pentru anul 1 și 2, pentru anul 3)

 

Arte plastice, Arte decorative și design - master

FAP și FADD - examene de specialitate și restante: Pictură / Sculptură / Grafică / Foto-VideoBandă Desenată - DA / Conservare-Restaurare / Ceramică-Sticlă / Design textil / Design Vestimentar / Design / Practici curatoriale contemporane 

FAP și FADD - examene teoretice și restante (pentru anul 1, pentru anul 2)

FAP și FADD - restanțe teorie, anul II

 

Modulul psihopedagogic

DSPP - nivel 1

DSPP - nivel 2

 

Obligațiile studenților