Studenți

Examene

Aici e secțiunea unde găsești programarea evaluărilor / examinărilor pentru semestrul în curs.

Evaluarea / examinarea studenților poate să se desfășoare fie sub forma de examen (scris sau oral) în timpul sesiunii, fie sub forma de verificare pe parcurs / colocviu pe parcursul semestrului. Tipul de evaluare / examinare pentru fiecare disciplină se poate consulta în documentele din categoria "Obligaţiile studenţilor".

Ai dreptul la două evaluări / examinări gratuite (pe parcursul semestrul sau în sesiunea de examene, respectiv în sesiunea de restanțe, dacă este cazul). Dacă nici după evaluarea / examinarea din sesiunea de restanțe nu ai luat notă de trecere, atunci trebuie să refaci disciplina în anul universitar următor.
Plata creditelor aferente disciplinei în cauză îți dă dreptul să participi la curs / seminar și la evaluare / examinare (pe parcursul semestrul sau în sesiunea de examene, respectiv în sesiunea de restanțe, dacă este cazul).

Important! Prezențele tale la orele de curs și seminar reprezintă o evaluare cantitativă a activității depuse în timpul semestrului, iar pragul de trecere este stabilit de către cadrul didactic titular de disciplină (de exemplu, la orele de teorie ai un prag minim de prezență la seminarii în proporție de 80%).
Evaluarea calitativă, exprimată printr-o notă, are loc în timpul examinării. O disciplina este promovată atunci când depășești pragul minim la ambele evaluări (ai numărul minim de prezențe și minim nota 5). În majoritatea cazurilor, ajungi în sesiunea de examene doar după ce ai bifat numărul de prezențe necesare la disciplină.

 

Redistribuiri locuri bugetate în funcție de performanțele obținute în procesul didactic

FAP - licență

FADD - licență

FAP - master

FADD - master

 

Nelămuririle şi contestaţiile pot fi transmise până 15 iulie 2019 la secretariatul UAD. După acest moment, listele vor fi considerate finale.

 

Programare examene

Licență, FAP

Licență, FADD

Licență, discipline teoretice, FADD

ITA

Master, FAP

Master, FADD

Master discipline teoretice, FAP și FADD

DSPP, nivel I - examene și restanțe

DSPP, nivel II - examene și restanțe

 

Examene de toamnă - numai pentru măriri de notă

FAP licență

FADD licență

Master - toate specializările

 

Programare restanțe

FAP, FADD - restanțe master, anul I

Restanțe anul 3, FAP

Restanțe anul 1, 2, FAP

Restanțe licență, FADD

Restanțe anul 1 şi 2 licenţă FADD, discipline teoretice

Restanțe anul 3 licență FADD, discipline teoretice

Restanțe ITA

Restanțe master, FAP

Restanțe master, FADD

Restanțe master, discipline teoretice, FAP și FADD

 

Obligațiile studenților