Studenți

Contracte de studii anul II și III licență, anul II master

Pentru a valida calitatea de student în anul universitar 2019-2020, studenții au obligativitatea de a completa contractul care cuprinde taxele de școlarizare până în data de 6 octombrie (duminică) și a-l preda după cum urmează:

  1. identificați contractul de studii potrivit pentru anul și specializarea pe care o studiați din lista de mai jos.

  2. Imprimați contractul de studii potrivit în 2 exemplare, față-verso.

  3. Completați contractul în 2 exemplare la următoarele secțiuni: Art. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE (cu datele din cartea de identitate), Art. II. OBIECTUL CONTRACTULUI (conform statutului obținut în urma redistribuirilor), ART. VIII. ALTE CLAUZE (semnătura și data), nume, prenume, semnătură, DECLARAȚIE consimțământ (nume și semnătură).

  4. Contractele completate cuprinzând taxele de şcolarizare se vor preda studentului responsabil de program de studii / specializare până în data de 7 octombrie (LUNI). Lista cu studenţii responsabili de program de studii / specializare va fi ulterior ataşată.

- Studentul responsabil de specializare va aduce la secretariatul UAD contractele de studii ale colegilor în data de 7 octombrie (LUNI), în intervalul orar 10.00 – 14.00. Rugăm pe fiecare student responsabil să aranjeze contractele în ordine alfabetică înainte de a le preda secretariatului. Mulțumim!

 

ANUNŢ Anul II, III licenţă şi anul II master: completarea contractelor de studii (cel cu taxe de şcolarizare şi cel cu discipline) + vizare de legitimaţii de transport şi carnete

 

Contracte de studii cuprinzând taxele de școlarizare (click & download contractul aferent anului și specializării dumneavoastră):