Structura

Posturi didactice vacante, concursuri

Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante să află în sarcina departamentelor cu sprijinul Secretariatului universității și a Compartimentului Resurse umane - salarizare. Mai jos găsiți o serie de informații legate de procesul de ocupare a posturilor didactice vacante.

Anunțuri:

Rezulate concurs posturi didactice vacante de lector

Rezultat concurs asistenţi

Tematică concurs lectori

Tematică concurs asistenţi perioadă determinată

Comisii concurs pe post lector, ianuarie 2018

Comisii concurs pe post asistent, perioadă determinată, ianuarie 2018


Documente de referință

Metodologie proprie de promovare pe posturi didactice

Declarație pe propria răspundere că persoana nu a fost sancționată disciplinar 

Declarație incompatibilitate (Anexa V)

Cerere înscriere la concurs (Anexa III)

Opis documente (Anexa IV)

Copertă dosar

 
Metodologia proprie de concurs posturi didactice și de cercetare vacante
Anexa 1 Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice
Fișă de verificare profesori
Fișă de verificare conferențiari
Fișă de verificare lector
Fișă de verificare asistent
Declarație de incompatibilitate
Declarație privind veridicitatea informațiilor
Cerere de înscriere
Model referat apreciere conferențiar
Model referat apreciere lector
Model raport conferențiar
Model raport lector
Opis documente
Copertă dosar

Informații suplimentare pot fi obținute de pe site-ul jobs.edu.ro/index.php sau de la Secretariatul universității.

Contact:

Anamaria BAIAS, Secretar şef
Telefon: +40-(0)264-591.577, Fax: +40-(0)264-592.890
E-mail: secretarsef@uad.ro