Structura

Posturi didactice vacante, concursuri

Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante să află în sarcina departamentelor cu sprijinul Secretariatului universității și a Compartimentului Resurse umane - salarizare. Mai jos găsiți o serie de informații legate de procesul de ocupare a posturilor didactice vacante.

Anunțuri:

Rezultate concurs Modă-DV

Rezultat concurs asistent perioadă determinată sculptură 

Teme concurs sculptură

Concurs asistent, perioadă determinată, departamentul sculptură

 

Rezultat concurs ITA, februarie 2020

Rezultat concurs sculptură

Rezultat concurs design

Rezultate concursuri 29.01.2020

Rezultate concursuri 03.02.2020

Rezultat concurs ITA

 

Informații post poziția 4 conferențiar grafica

Informații post poziția 2 conferențiar bandă desenată

Informații post poziția 2 conferențiar design textil

Informații post poziția 2 conferențiar foto –video  

Informații post poziția 3 conferențiar foto-video

Informații post poziția 3 conferențiar design

Informații post poziția 5 lector modă

Informații post poziția 4 pedagogie

Informații post poziția 5 lector sculptură

Informații post poziția 5 lector DSPP

Informații post poziția 7 lector, ceramică

Informații post poziția 12 lector, discipline teoretice

Informații post poziția 13 lector, discipline teoretice

Informații post poziția 15 asistent grafică

Anunț concurs asistent perioadă determinată, Discipline teoretice


Documente de referință

Metodologie proprie de promovare pe posturi didactice

Declarație pe propria răspundere că persoana nu a fost sancționată disciplinar 

Declarație incompatibilitate (Anexa V)

Cerere înscriere la concurs (Anexa III)

Opis documente (Anexa IV)

Copertă dosar

 
Metodologia proprie de concurs posturi didactice și de cercetare vacante
Anexa 1 Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice
Anexa 4 Metodologie opis
Fişă de verificare conferenţiar / profesor
Fișă de verificare lector
Fișă de verificare asistent
Declarație de incompatibilitate
Declarație privind veridicitatea informațiilor
Cerere de înscriere
Model referat apreciere conferențiar
Model referat apreciere lector
Model raport conferențiar
Model raport lector
Copertă dosar

Informații suplimentare pot fi obținute de pe site-ul jobs.edu.ro/index.php sau de la Secretariatul universității.

Contact:

Anamaria BAIAS, Secretar şef
Telefon: +40-(0)264-591.577, Fax: +40-(0)264-592.890
E-mail: secretarsef@uad.ro