Noutăți
31.03.2020
Prelungire suspendare activități de predare față în față

În virtutea decretului prezidențial privind declararea stării de urgență, se prelungește suspendarea activităților de predare-învățare față-în-față până pe data de 16 aprilie 2020.

17.03.2020
Test online competență lingvistică – limba engleză

ANUNȚ PRIVIND MODUL DE DESFĂȘURARE A TESTULUI DE LIMBA ENGLEZĂ ÎN PERIOADA URMĂTOARE

 

Dată fiind actuala stare de fapt, în săptămânile următoare, testul de limba engleză se va desfășura online. Pentru aceasta, orice doritor este invitat să acceseze

https://artenglishtests.blogspot.com/ 

și să citească cu atenție informațiile de acolo. Orice anunț privind testul de engleză va fi transmis pe acest blog, până când situația va reveni la normal.

 

                                                                                                            Conf. dr. Anda Crețiu

17.03.2020
Erasmus+ - Sesiune de selecție pentru mobilități de studiu în cadrul Programului Erasmus+, pentru anul universitar 2020-2021

Anunț

12.03.2020
Anunț relaționare cu Secretariatul UAD în perioada 12 - 31 martie

ANUNȚ

În acord cu noile reglementări privind limitarea serviciilor care au relații directe cu publicul, vă informăm că în perioada 12 – 31 martie 2020 (*) interacțiunea studenților cu secretariatul UAD se va realiza numai prin intermediul canalelor electronice sau telefonice.

 

(*) Studenții care doresc să depună dosare pentru bursă de ajutor social / medicală pot relaționa direct cu secretariatul până la data de 18 martie 2020, doar pentru acest aspect. După această data, contactarea secretariatului se poate realiza numai prin intermediul canalelor electronice sau telefonice.

Pentru activitățile care nu pot fi derulate online (de exemplu: obținerea de semnături, de documente de studii etc.) se recomandă întâi contactarea secretariatului prin e-mail / telefon, apoi deplasarea spre secretariat (Piața Unirii nr. 31)

 

Recomandăm studenților ca, în măsura posibilităților, să folosească plățile online și trimiterea dovezii prin e-mail, în cazul în care mai există taxe de achitat în următoarea perioadă.

 

Adresele de contact și numele de telefon se găsesc la următoarea adresă: http://uad.ro/contact/

Telefon secretariat facultate: 0264.591.771

Adrese e-mail facultăți:

Telefon secretar șef: 0264.591.577

E-mail secretar șef: secretarsef@uad.ro

-------------------------------------------------------------------

In accordance to the new health security regulations adopted at institutional level, the UAD Secretariat will be contacted only by electronic or telephonic channels in the following three weeks (12th-31st of March).

Tel. no: 0264.591.771

E-mails: fap-secretariat@uad.ro (Faculty of Fine Arts), fadd@uad.ro (Faculty of Decorative Arts and Design)

11.03.2020
Hotărâre privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL UAD

NR. 24 / 11.03.2020

 

Având în vedere hotărârile nr. 6/9.03.2020 și nr.7/11.03.2020 ale Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență (CNSSU) privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus, și în preambulul ședinței senatului UAD din 12 martie, ora 10.30, Consiliul de Administrație al UAD, reunit în data de 11 martie 2020, hotărăște următoarele:

 

  • ●Începând cu data de 12 martie 2020, ora 12.00, se suspendă toate activitățile didactice față în față, precum și alte evenimente derulate în cadrul universității care implică prezența mai multor persoane (vernisaje, prelegeri, workshop-uri, etc.) până la data de 31 martie 2020, inclusiv.
  • ●Activitățile didactice se vor desfășura în regim online. Departamentele din cadrul universității vor folosi platformele / mijloacele electronice de care dispun sau care vor fi puse la dispoziție de către universitate în perioada următoare.
  • Activitățile didactice care nu pot fi desfășurate online vor fi recuperate după reluarea activităților didactice față în față. La acel moment, fiecare departament își va stabili un grafic de recuperare a activităților didactice ce va fi comunicat la nivel de facultate (decanat) și la nivel de universitate (rectorat).
  • ●În conformitate cu indicațiile grupului științifico-tehnic aferent CNSSU, se recomandă studenților cazați în căminele UAD să părăsească căminul până în momentul reluării activităților didactice față în față. În cazul în care instituțiile statului vor anunța măsuri suplimentare, Consiliul de Administrație al UAD va lua decizii cu privire la reorganizarea activităților din căminele studențești în acord cu respectivele măsuri.
  • Activitățile administrative, de cercetare și studiul individual din cadrul universității nu se suspendă. Consiliul de Administrație al UAD poate lua, însă, decizii cu privire la decalarea programului, restrângerea activității sau îndeplinirea atribuțiilor de la distanță utilizând mijloace electronice de comunicare, după caz.

 

 

Prezenta hotărâre va fi înaintată senatului UAD spre luare la cunoștință.

 

În numele Consiliului de Administrație,

Prof.univ.dr. Radu Moraru,

Rector

 

 

 

09.03.2020
Euro 200

Anunț

04.03.2020
Măsuri de prevenire a infecției cu Corona virus COVID 19

INFORMARE PRIVIND MĂSURILE DE URMAT

PENTRU PREVENIREA INFECȚIEI CU CORONAVIRUS COVID 19

 

EMITENT: Consiliul de Administrație al Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca

ÎN ATENȚIA: Cadrelor didactice și studenților Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca

DATA: 04.03.2020

 

Având în vedere adresa 2052/03.03.2020 emisă de Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj din cadrul Ministerului Sănătății, precum și alte informări emise de autoritățile competente, Consiliul de Administrație al UAD formulează următoarele precizări:

  1. În acest moment niciun membru al comunității UAD – cadru didactic, personal didactic auxiliar / administrativ sau student – NU ESTE INFECTAT CU CORONAVIRUS, astfel că îndemnăm la abordarea cu calm a acestei probleme de sănătate publică, intrarea în panică neconstituind o conduită adecvată.
  2. În cazul studenților UAD ce au revenit sau urmează să revină din mobilități Erasmus+ efectuate în regiunile Lombardia, Veneto și Emilia Romagna s-a luat măsura autoizolării la domiciliu.
  3. Reamintim membrilor comunității UAD că respectarea regulilor de igienă constituie cea mai eficientă măsură de prevenire a infecției cu coronavirus. În acest sens au fost achiziționate în regim de urgență produse și dispozitive adiționale pentru dezinfecție și igienizare ce vor fi distribuite către toate clădirile UAD până la finalul săptămânii. Măsuri speciale de dezinfecție și igienizare se vor lua în căminele UAD, conform indicațiilor DSP Cluj.
  4. În situația în care un membru al comunității UAD – cadru didactic, personal didactic auxiliar / administrativ sau student – EFECTUEAZĂ PE CONT PROPRIU o călătorie în Italia (regiunile Lombardia, Veneto și Emilia Romagna), Iran sau China, acesta are obligația să ia legătura de urgență cu Compartimentul de Relații Publice (telefon: 0264-595021; e-mail: public@uad.ro; persoană de contact: Gabriela Rostaș).

 

În numele Consiliul de Administrație al UAD,

Prof.univ.dr. Radu Moraru,

Rector

22.11.2019
Bursele Fundației Regale Margareta a României

Anunț.

1