Admitere

Desfășurarea probelor de concurs

Comisia centrală de admitere va afişa în data de ..., listele nominale ale candidaţilor înscrişi, ordonate alfabetic, şi programul desfăşurării probelor de concurs, indicându-se: locul şi ora începerii probei.

Candidaţii au obligaţia să verifice exactitatea datelor înscrise în listele afişate şi să sesizeze comisiei centrale de admitere eventualele neconcordanţe cu datele reale.

Concursul de admitere cuprinde:

1. Probă eliminatorie – Evaluarea dosarului partea a II-a – prima probă a concursului de admitere

- proba eliminatorie va fi evaluată cu calificativul admis/respins.

Selecţia candidaţilor admişi se va face pe programe de studii / specializări, conform opţiunii libere a candidaţilor şi a capacităţii de şcolarizare a Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca, pe programe de studii / specializări.

2.  Prezentarea proiectului de cercetare pentru programul de masterat – a doua probă a concursului de admitere

Proba se notează de către membrii comisiei cu note de la 1 la 10.