Admitere

Înscriere, acte dosar

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o cerere de înscriere (online pe site-ul http://admitere.uad.ro/), în care vor menţiona sub semnătură proprie toate datele solicitate de formularul respectiv.

Candidatul va prezenta la înscriere dosarul, compus din două părţi (sau două dosare), conţinând următoarele documente:

PARTEA I

• diploma de licenţă (sau echivalentă), în original (pentru absolvenţii promoţiei 2018, adeverinţă de absolvire cu examen de licenţă, cu precizarea mediilor pe anii de studiu şi a mediei examenului de licenţă);
• foaia matricolă sau suplimentul la diplomă de la programul de licenţă, în original;
• diploma de bacalaureat (sau echivalentă) în original;
• adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau o unitate autorizată;
• certificatul de naştere în copie legalizată;
• certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);
• copie după cartea de identitate sau buletinul de identitate;
• 3 fotografii tip buletin de identitate;
• proiectul de cercetare;
• dovada achitării taxei de înscriere la concursul de admitere (220 lei).

PARTEA a II-a

• portofoliu cu lucrări din creaţia personală, lucrări specifice specializării/programului de studii, la care candidatul va susţine concursul de admitere;
• curriculum vitae europass, cuprinzând, după caz, şi lista publicaţiilor candidatului;
• copie după foaia matricolă sau suplimentul la diplomă;
• copie după diploma de licenţă sau adeverinţă de absolvire cu examen de licenţă, cu precizarea mediilor pe anii de studiu şi a mediei examenului de licenţă, pentru absolvenţii promoţiei 2018.

Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

Candidaţii care solicită scutirea de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere vor depune la înscriere o cerere în acest sens însoţită de acte doveditoare (copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor în cazul orfanilor de ambii părinţi; adeverinţe de la Casa de copii în cazul celor aflaţi în această situaţie; copie legalizată a certificatului de deces al părintelui erou martir al Revoluţiei sau, după caz, a certificatului medical ori a altui act doveditor, în situaţia în care însuşi candidatul a fost rănit în lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989; adeverinţă de venituri; adeverinţã cã pãrinţii fac parte din categoria personalului didactic aflat în activitate).

Orice alte detalii în legătură cu această problemă (cuantumul taxei, nivelurile plafoanelor de venituri, valabilitatea actelor depuse, etc.) pot fi obţinute numai la secretariatul Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca.