Admitere

Admitere Masterat

Admiterea la unul dintre programele de studii universitare de masterat oferite de Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca se face prin concurs. Concursul de admitere este organizat conform Metodologiei de admitere la studii universitare de master, elaborată anual conform metodologiei-cadru emise de Ministerul Educaţiei Naţionale și disponibilă la secțiunea Sesiunea de admitere în curs.

Cine?

Pot participa la admiterea în ciclul II de studii universitare (master):
1. Cetățenii români absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată, precum și absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice ca fiind cel puțin studii universitare de licență;
2. Cetățenii statelor membre UE, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene;
3. Cetățenii din Republica Moldova;
4. Cetățenii din țările terțe UE.

Când?

Concursul de admitere la programele de studii universitare de masterat are loc, de regulă, în luna septembrie a fiecărui an, conform calendarului aprobat. Calendarul de concurs pentru sesiunea de admitere este disponibil la secțiunea Sesiunea de admitere în curs.

Cum?

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o cerere de înscriere (on-line pe site-ul  http://admitere.uad.ro/ ), în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv. Acesteia i se vor ataşa două dosare cu documentele cerute pentru înscriere şi cu portofoliul de lucrări necesar în procesul de examinare, dosare ce vor fi depuse la secretariatul universității. Pentru informaţii suplimentare referitoare la înscriere vă rugăm să vizitați secțiunea Sesiunea de admitere în curs. 

Ce?

Concursul de admitere la programele de studii universitare de masterat oferite de UAD (Pictură, Sculptură, Grafică, Bandă desenată şi desen animat, Foto-video, Conservare și restaurare, Ceramică-sticlă, Design textil, Design vestimentar și Design) constă în 2 probe: 1) proba de portofoliu cu reproduceri după lucrări / realizări artistice din creaţia personală (probă eliminatorie) şi 2) proba de interviu privind proiectul de cercetare. Concursul de admitere la programul de studii universitare de masterat Practici curatoriale contemporane constă în proba unică: interviu pe baza scrisorii de motivație.

Media generală minimă de admitere la studii universitare de masterat nu poate fi mai mică de 6 (şase).

Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia centrală de admitere a Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca se aduc la cunoştinţa celor interesaţi, prin afişare la sediu sau pe site.

Str. Matei Corvin nr. 6
Str. Matei Corvin nr. 6
Str. Matei Corvin nr. 6