Admitere

Sesiune de admitere în curs

Confirmare locuri

Contestaţii

Rezultat admitere master

Rezultate la proba de evaluare a dosarului - partea a 2a (probă eliminatorie)

 

Candidaţii care se pot prezenta la concursul de admitere 2017

ANUNŢ programare probă interviu, dată şi locaţie

 

Situaţia înscrierilor 08.09

Calendar admitere master 2017

Orar şi paşi de urmat pentru înscrierea la admitere master 2017

Numărul de locuri disponibile: Repartizare cifră de şcolarizare studii universitare de masterat 2017-2018


Candidaţii vor prezenta pentru examen:

1. Portofoliu cu reproduceri după lucrări/realizări artistice din creaţia personală, ce poate include reproduceri după lucrarea de licenţă (pentru absolvenţii domeniului arte vizuale). Portofoliul va conţine minimum 15 şi maximum 25 reproduceri după lucrări/realizări artistice din creaţia personală. Acest portofoliu, împreună cu celelalte documente prezentate la partea a doua a dosarului, va fi depus la înscrierea la concursul  de admitere  - probă eliminatorie.

2. - Proiect de cercetare - interviu

Proiectul de cercetare va conţine:
- Titlul generic
- Eşalonarea etapelor dezvoltării proiectului
- Documentaţie şi date esenţiale privind proiectul
- Mijloace de implementare
- Originalitatea proiectului, aprecierea obiectivă a contribuţiei în contextul domeniului.