Admitere

Sesiune de admitere în curs

 

 Sesiunea de admitere septembrie 2017:

 

Rezultat admitere pentru candidați cu cetățenie română de etnie rroma

Anunţ confirmare locuri (13-14 septembrie 2017, orele 12.00 - 15.00, actele necesare sunt enumerate în anunţ)

 Tabel nominal cuprinzând candidaţii admişi după proba generală de desen (locuri pentru etnie rroma) şi care vor continua probele de admitere. --------   Programul de desfăşurare pentru proba a 2-a şi a 3-a se poate consulta aici (click)

Tabel nominal cuprinzând candidaţii admişi după proba generală de desen - rezultat final

Tabel nominal cuprinzând candidaţii respinşi după proba generală de desen

Candidații declarați respinși pot să depună contestații numai în cazul în care acestea se referă la vicii de procedură privind concursul de admitere. Eventualele contestații se adresează comisiei centrale de admitere și se depun la secretariatul universității nu mai târziu de ora 16.00, 12 septembrie 2017. Universitatea este singura în măsură să decidă asupra temeiniciei contestațiilor. După soluționarea contestațiilor, se procedează la afișarea rezultatelor finale pentru proba generală de desen - ora 18.00. În lipsa contestaţiilor, rezultatele sunt declarate finale.

 

Candidaţii care se pot prezenta la concursul de admitere sesiunea septembrie 2017

Lista materialelor de lucru utilizabile la concursul de admitere

Programul desfăşurării probelor de concurs

 

Situaţia înscrierilor 08.09

Cifra de şcolarizare septembrie 2017

Calendar admitere licenţă septembrie 2017

Orar şi paşi de urmat pentru înscrierea la admitere, sesiunea licenta septembrie 2017


Sesiunea de admitere iulie 2017:

Tabel nominal candidati admisi si inmatriculati

Rezultatele finale ale concursului de admitere, licență, sesiunea iulie 2017

Contestaţii

Ierarhizarea candidaţilor după concursul de admitere, licenţă, sesiunea iulie 2017 (afişat 28.07, ora 19.30)

Candidații pot să depună contestații numai în cazul în care acestea se referă la vicii de procedură privind concursul de admitere. Eventualele contestații se adresează comisiei centrale de admitere și se depun la universitate până luni, 31 iulie 2017, ora 12.00. Universitatea este singura în măsură să decidă asupra temeiniciei contestațiilor. După soluționarea contestațiilor, se procedează la afișarea rezultatelor finale ale concursului de admitere, până la ora 14.00, luni, 31 iulie 2017.

Confirmarea locurilor obţinute în urma concursului de admitere, licenţă, sesiunea iulie 2017 - (confirmarea locurilor se realizează în perioada 1-4 august 2017, actele necesare şi orarul se regăsesc în documentul ataşat)

 

Lista candidaţilor care se pot prezenta la proba a 2-a din cadrul concursului de admitere, sesiunea iulie 2017 - proba de aptitudini de specialitate:

Pictură, Conservare-restaurare
Grafică
Sculptură, Ceramică-sticlă-metal, Arte textile-design textil, Modă-design vestimentar, Design
Foto-Video PCI

 

 

Rezultate proba generală de desen - candidaţi admişi (tabelul conţine toţi candidaţii care se pot prezenta în continuare la concursul de admitere pentru a susţine proba a 2-a şi proba a 3-a în cadrul programelor de studii pentru care au optat şi la care au fost admişi)

Rezultate proba generală de desen - candidaţi respinşi

Istoria şi Teoria Artei - evaluarea scrisorii de motivaţie

Rezultatul contestaţiilor depuse la proba generală de desen

 

Candidații declarați respinși pot să depună contestații numai în cazul în care acestea se referă la vicii de procedură privind concursul de admitere. Eventualele contestații se adresează comisiei centrale de admitere și se depun la secretariatul universității nu mai târziu de ora 16.00. Universitatea este singura în măsură să decidă asupra temeiniciei contestațiilor. După soluționarea contestațiilor, se procedează la afișarea rezultatelor finale pentru proba generală de desen - ora 18.00. 

 

Candidaţii care se pot prezenta la concursul de admitere sesiunea iulie 2017

 

Rezultatele interviului pe baza mapei cu lucrări practice ale olimpicilor (candidaţii respinşi vor intra în regimul obişnuit de admitere, parcurgând toate probele de concurs)

Program desfăşurare probe de concurs

Lista materialelor de lucru utilizabile la concursul de admitere

UAD - Listă persoane responsabile cu paza, supraveghere admitere. Modele

 Situaţia înscrierilor - final

 

Orar înscriere admitere

Calendar admitere iulie 2017

Anunţ candidaţi olimpici

În atenţia candidaţilor olimpici - oportunitate de studiu

 

* PROBA PRACTICĂ, SPECIFICĂ FIECĂRUI PROGRAM DE STUDII, CONSTĂ ÎN:

Programul de studii Arte plastice (Pictură)proba de culoare

Durata: 2 zile
Se va urmări capacitatea candidatului de observație, reprezentare, analiză și sinteză pe o problemă plastică cu un grad ridicat de complexitate; nivelul răspunsului la tema concretă în ceea ce privește problematizarea în ordine cromatică.
Lucrările vor fi apreciate cu note de la 10-1.

Programul de studii Arte plastice (Sculptură): proba de modelaj

Durata: 2 zile
Se va urmări capacitatea candidatului de observație, reprezentare, analiză și sinteză; nivelul de cunoștințe și inteligență plastică. 
Lucrările vor fi apreciate cu note de la 10 - 1.

Programul de studii Conservare şi restaurareproba de culoare

Durata: 2 zile
Se va urmări capacitatea candidatului de observație, reprezentare, analiză și sinteză pe o problemă plastică cu un grad ridicat de complexitate; nivelul răspunsului la tema concretă în ceea ce privește problematizarea în ordine cromatică.
Lucrările vor fi apreciate cu note de la 10-1.

Programul de studii Arte plastice (Grafică)proba de desen

Durata: 2 zile
Se va urmări capacitatea candidatului de observație, reprezentare, analiză și sinteză; nivelul de cunoștințe și inteligență plastică. 
Lucrările vor fi apreciate cu note de la 10-1.

Programul de studii Arte plastice (Fotografie-videoprocesarea computerizată a imaginii): proba de fotografie

Durata: 2 zile
Se vor realiza 2-6 fotografii pe o temă propusă de comisie, utilizând echipamentul și materialele universității. Comisia va evalua capacitatea de observație, analiză și sinteză, inteligența plastică și creativitatea candidaților. Se va aprecia compunerea expresivă a formelor cadru și originalitatea lucrărilor.
Lucrările vor fi apreciate cu note de la 10-1.

Programul de studii Ceramică-sticlă-metal: proba de culoare

Durata: 2 zile
Se urmărește capacitatea candidatului de a opera cu elemente specifice domeniului – simț de observație, stăpânirea tehnicilor de reprezentare, realizarea unei sinteze plastice conform tematicii concursului, cultura plastică și creativitate.
Lucrările vor fi apreciate cu note de la 10-1.

Programul de studii Arte textile - design textil: proba de culoare

Durata: 2 zile
Se urmărește capacitatea candidatului de a opera cu elemente specifice domeniului – simț de observație, stăpânirea tehnicilor de reprezentare, realizarea unei sinteze plastice conform tematicii concursului, cultura plastică și creativitate.
Lucrările vor fi apreciate cu note de la 10-1.

Programul de studii Modă – design vestimentar: proba de culoare

Durata: 2 zile
Se urmărește capacitatea candidatului de a opera cu elemente specifice domeniului – simț de observație, stăpânirea tehnicilor de reprezentare, realizarea unei sinteze plastice conform tematicii concursului, cultura plastică și creativitate.
Lucrările vor fi apreciate cu note de la 10-1.

Programul de studii Design: proba de desen şi proiect, la alegerea comisiei

Durata: 2 zile
Tema va fi hotărâtă de comisie. La notare se va urmări capacitatea candidaților de a-și organiza ideile și cunoștințele în conformitate cu enunțul temei, creativitatea, ingeniozitatea și calitatea prezentării.
Lucrările vor fi apreciate cu note de la 10-1.

PROBA ORALĂ PENTRU TOATE PROGRAMELE DE STUDII (CU EXCEPȚIA PROGRAMULUI DE STUDII ISTORIA ȘI TEORIA ARTEI) CONSTĂ ÎN INTERVIU** PE BAZA MAPEI CU LUCRĂRI PRACTICE***.

Se dorește depistarea simțului de observație, a disponibilităților creative în lucrul cu forma, spațiul și culoarea, capacitatea de sinteză, asociere, precum și expresivitatea mijloacelor tehnice de elaborare.
Aprecierea se va face cu note de la 10 la 1.

**Reperele bibliografice pentru interviu sunt:

Bibliografie

1. Vasile Florea,  Arta românească, vol.II., Ed.Meridiane, București, 1982
2. Amelia Pavel, Pictura românească interbelică, Ed.Meridiane, București, 1996
3. Arnheim Rudolf , Arta și percepția vizuală, Ed.Meridiane, București, 1979, pag.221-297, 302-321, 327-363
4. x-x-x Dicționar de artă (Forme, tehnici, stiluri artistice), Ed.Meridiane, București, 1995, vol.I
5. Paul Constantin, Mică enciclopedie de arhitectură, arte decorative și aplicate moderne, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1977 (doar pentru programul de studii / specializarea Design)
6. George Oprescu, Sculptura românească, Ed.Meridiane, București, 1965

Notă
Pentru programul de studii Arte plastice (Sculptură) se vor lua în considerare următoarele:
1. - Cap. „Arta românească modernă - Sculptură” din Vasile Florea,  Arta românească, vol.II., Ed.Meridiane, București, 1982
2. - Cap. 1, 2 și 3 din Arnheim Rudolf , Arta și percepția vizuală, Ed.Meridiane, București, 1979

***Mapa cu lucrări practice va conține un număr de 20-25 de lucrări cât mai variate ca tehnică și tematică: studii de desen și culoare după figură umană, natură statică, peisaj; lucrări cu temă liberă de compoziție, precum și orice alte preocupări din domeniul artelor vizuale.
Se mai pot adăuga lucrări care vor argumenta opțiunea candidatului pentru programul de studii respectiv și vor proba abilitatea de a opera cu mijloace de limbaj plastic, precum și disponibilitățile creative ale autorului.

 

Documente de referință

Metodologia proprie a UAD pentru organizarea concursului de admitere la studii universitare de licență iulie 2018
Repartizare cifră de şcolarizare studii universitare de licenţă 2017-2018