Admitere

Sesiune de admitere în curs

 

În conformitate cu HOTĂRÂREA NR. 29 A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL UAD din 28 APRILIE 2020 decizia cu privire la maniera în care se vor organiza concursurile de admitere la nivel licență și masterat pentru anul universitar 2020-2021 se va lua în cadrul ședinței Senatului UAD – estimată ca având loc între 18 și 20 mai 2020.

IMPORTANT! Noile metodologii, regulamente și informații privind procesul de admitere (în concordanță cu decizia Senatului UAD) vor fi încărcate pe site și comunicate după ședința mai sus menționată. Documentele și informațiile care se găsesc în acest moment la secțiunea admitere sunt aprobate înainte de situația generată de pandemie, implicit înainte de apariția reglementărilor speciale în societate.

 

-----------------------

 PROBA PRACTICĂ, SPECIFICĂ FIECĂRUI PROGRAM DE STUDII, CONSTĂ ÎN:

 

Programul de studii Arte plastice (Pictură)proba de culoare

Durata: 2 zile
Se va urmări capacitatea candidatului de observație, reprezentare, analiză și sinteză pe o problemă plastică cu un grad ridicat de complexitate; nivelul răspunsului la tema concretă în ceea ce privește problematizarea în ordine cromatică.
Lucrările vor fi apreciate cu note de la 10-1.

Programul de studii Arte plastice (Sculptură): proba de modelaj

Durata: 2 zile
Se va urmări capacitatea candidatului de observație, reprezentare, analiză și sinteză; nivelul de cunoștințe și inteligență plastică. 
Lucrările vor fi apreciate cu note de la 10 - 1.

Programul de studii Conservare şi restaurareproba de culoare

Durata: 2 zile
Se va urmări capacitatea candidatului de observație, reprezentare, analiză și sinteză pe o problemă plastică cu un grad ridicat de complexitate; nivelul răspunsului la tema concretă în ceea ce privește problematizarea în ordine cromatică.
Lucrările vor fi apreciate cu note de la 10-1.

Programul de studii Arte plastice (Grafică)proba de desen

Durata: 2 zile
Se va urmări capacitatea candidatului de observație, reprezentare, analiză și sinteză; nivelul de cunoștințe și inteligență plastică. 
Lucrările vor fi apreciate cu note de la 10-1.

Programul de studii Arte plastice (Fotografie-videoprocesarea computerizată a imaginii): proba de fotografie

Durata: 2 zile
Se vor realiza 2-6 fotografii pe o temă propusă de comisie, utilizând echipamentul și materialele universității. Comisia va evalua capacitatea de observație, analiză și sinteză, inteligența plastică și creativitatea candidaților. Se va aprecia compunerea expresivă a formelor cadru și originalitatea lucrărilor.
Lucrările vor fi apreciate cu note de la 10-1.

Programul de studii Pedagogia artelor plastice și decorative: proba de culoare

Durata: 2 zile
Se va urmări capacitatea candidatului de observație, reprezentare, analiză și sinteză pe o problemă plastică cu un grad ridicat de complexitate; nivelul răspunsului la tema concretă în ceea ce privește problematizarea în ordine cromatică.
Lucrările vor fi apreciate cu note de la 10-1.

Programul de studii Ceramică-sticlă-metal: proba de culoare

Durata: 2 zile
Se urmărește capacitatea candidatului de a opera cu elemente specifice domeniului – simț de observație, stăpânirea tehnicilor de reprezentare, realizarea unei sinteze plastice conform tematicii concursului, cultura plastică și creativitate.
Lucrările vor fi apreciate cu note de la 10-1.

Programul de studii Arte textile - design textil: proba de culoare

Durata: 2 zile
Se urmărește capacitatea candidatului de a opera cu elemente specifice domeniului – simț de observație, stăpânirea tehnicilor de reprezentare, realizarea unei sinteze plastice conform tematicii concursului, cultura plastică și creativitate.
Lucrările vor fi apreciate cu note de la 10-1.

Programul de studii Modă – design vestimentar: proba de culoare

Durata: 2 zile
Se urmărește capacitatea candidatului de a opera cu elemente specifice domeniului – simț de observație, stăpânirea tehnicilor de reprezentare, realizarea unei sinteze plastice conform tematicii concursului, cultura plastică și creativitate.
Lucrările vor fi apreciate cu note de la 10-1.

Programul de studii Design: proba de desen şi proiect, la alegerea comisiei

Durata: 2 zile
Tema va fi hotărâtă de comisie. La notare se va urmări capacitatea candidaților de a-și organiza ideile și cunoștințele în conformitate cu enunțul temei, creativitatea, ingeniozitatea și calitatea prezentării.
Lucrările vor fi apreciate cu note de la 10-1.

PROBA ORALĂ PENTRU TOATE PROGRAMELE DE STUDII (CU EXCEPȚIA PROGRAMULUI DE STUDII ISTORIA ȘI TEORIA ARTEI) CONSTĂ ÎN INTERVIU** PE BAZA MAPEI CU LUCRĂRI PRACTICE***.

Se dorește depistarea simțului de observație, a disponibilităților creative în lucrul cu forma, spațiul și culoarea, capacitatea de sinteză, asociere, precum și expresivitatea mijloacelor tehnice de elaborare.
Aprecierea se va face cu note de la 10 la 1.

Concursul de admitere la specializarea/programul de studii Istoria și teoria artei cuprinde:

  1. Proba 1: evaluarea Scrisorii de motivație a candidatului (conform formularului anexat) și notarea acesteia cu note de la 1 la 10
  2. Proba 2: (probă de ierarhizare): evaluarea performanțelor școlare ale candidatului prezentate în dosarul candidatului prin prisma mediei obținute la examenul de bacalaureat

Anexa 3 - Scrisoare de motivaţie a candidatului pentru Istoria şi teoria artei - document blank

 

**Reperele bibliografice pentru interviu sunt:

Bibliografie

1. Vasile Florea,  Arta românească, vol.II., Ed.Meridiane, București, 1982
2. Amelia Pavel, Pictura românească interbelică, Ed.Meridiane, București, 1996
3. Arnheim Rudolf , Arta și percepția vizuală, Ed.Meridiane, București, 1979, pag.221-297, 302-321, 327-363
4. x-x-x Dicționar de artă (Forme, tehnici, stiluri artistice), Ed.Meridiane, București, 1995, vol.I
5. Paul Constantin, Mică enciclopedie de arhitectură, arte decorative și aplicate moderne, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1977 (doar pentru programul de studii / specializarea Design)
6. George Oprescu, Sculptura românească, Ed.Meridiane, București, 1965

Notă
Pentru programul de studii Arte plastice (Sculptură) se vor lua în considerare următoarele:
1. - Cap. „Arta românească modernă - Sculptură” din Vasile Florea,  Arta românească, vol.II., Ed.Meridiane, București, 1982
2. - Cap. 1, 2 și 3 din Arnheim Rudolf , Arta și percepția vizuală, Ed.Meridiane, București, 1979

***Mapa cu lucrări practice va conține un număr de 20-25 de lucrări cât mai variate ca tehnică și tematică: studii de desen și culoare după figură umană, natură statică, peisaj; lucrări cu temă liberă de compoziție, precum și orice alte preocupări din domeniul artelor vizuale.
Se mai pot adăuga lucrări care vor argumenta opțiunea candidatului pentru programul de studii respectiv și vor proba abilitatea de a opera cu mijloace de limbaj plastic, precum și disponibilitățile creative ale autorului.

 

Documente de referință

Metodologia proprie a UAD pentru organizarea concursului de admitere la studii universitare de licență 2020