Admitere

Sesiune de admitere în curs

Anunț confirmare locuri doctorat

Rezultat definitiv admitere doctorat 2019

Rezultat final admitere doctorat 2019

Suplimentare locuri

Anunţ oră şi locaţie probă prezentare probă de cercetare

Listă candidaţi care se pot prezenta la proba de prezentare a proiectului de cercetare

Rezultat final probă eliminatorie

Listă candidați înscriși la concursul de admitere

 Situația înscrierilor 11.09

Cei 5 paşi de urmat pentru înscrierea la doctorat (examen competenţă lingvistică, preînscriere online, taxă admitere, depunere dosar)

 Metodologia proprie a UAD pentru organizarea concursului de admitere la studii universitare de doctorat

Calendarul admiterii la doctorat - 2019

 

Având în vedere adresa MEN nr. 8869/15.05.2019  referitoare la numărul de locuri/granturi doctorale repartizate universității, la nivelul UAD se alocă:

-     cu bursă IF - 5 locuri
-     fără bursă  IF/IFR - 7 locuri       
-     locuri pentru tineri de origine română 2 din care 1 cu bursă
-     locuri cu taxă - 10

 

 

Plata taxei de înscriere la admitere se poate efectua

A. la Casieria UAD
Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 90, parter, Cluj-Napoca
Tel: +40-264-598.668

B. în contul IBAN al UAD:

La orice bancă la care deţineti un cont, puteţi realiza un virament bancar către contul UAD, la care se adaugă comisionul aferent transferului, perceput de către bancă sau la un oficiu al Poştei Române, prin mandat poştal.

Se specifică în ordinul de plată:
- Contul în care se realizează virarea banilor: RO35TREZ21620F330500XXXX
- Titular cont - Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca;
- C.U.I. - 4288098 ;
- Banca în care se face viramentul - Trezorerie.
Se va specifica numele, prenumele, anul de studiu și specializarea studentului.

 

 

Link înscrieri: http://admitere.uad.ro/