Admitere

Confirmare loc

Pentru a-şi confirma rezultatele, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat trebuie să depună până pe 24 septembrie, diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă şi, după caz,  diploma de masterat, în original, iar cei admişi pe locurile cu taxă trebuie să plătească, până la aceeaşi dată, 20% din prima tranşă din taxa de studiu. În ambele cazuri candidații admiși trebuie să încheie și contractul de școlarizare pentru studiile universitare de doctorat.

Neprezentarea diplomei de bacalaureat, licenţă, disertaţie sau a adeverinţei, în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit prin prezenta metodologia admitere, duce la pierderea locului finanţat de la bugetul de stat.

Taxele universitare valabile pentru anul universitar 2019/2020